Forside
  Koncertafd. & booking
  Bygningerne
  Restaurant
  Lokaler
  Historie
  English
  Anden historie og omtale
  St Kbh Humanitære Fond
Arrangementer | Bestyrelsen | Vedtægter | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Storkøbenhavnske Odd Fellow logers Humanitære Fond

 

Fonden har fået ny egen hjemmeside:
 
Adresse: Bredgade  28, 1260  København  K.
 
Kun loger i det storkøbenhavnske område kan stille forslag til fondens donationer.
Det er fondens formål at yde støtte til humanitære, sociale, kulturelle samt uddannelsesmæssige
og forskningsmæssige formål inden for sygdomsbekæmpelse, alt af større karakter, end en
enkelt loge normalt kan løfte.
Formål med relation til det storkøbenhavnske område har fortrinsret. 
 
Fonden har SKAT's permanente godkendelse til boafgiftsfritagelse
og kan således modtage gaver, donationer, arv m.v. skattefrit.
 
Fonden har efter donationen i 2010 ( den tiende )
i alt doneret kr. 1.585.000.

Arrangementer
Bestyrelsen
Vedtægter
Donationer i 2010
Donationer i 2009
Donationer i 2008
Donationer i 2007
Donationer i 2006
Donationer i 2004
Donationer i 2003
Donationer i 2002
Donationer i 2001